تبلیغات
نوشته های ِ یک حس مبهم - رقـصـــ ِ بـی وَزنیـــ

پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر


دوشنبه 17 اردیبهشت 1397

رقـصـــ ِ بـی وَزنیـــ

گاهی که روحم خسته می شود و ذهنم رو از هم گسیخته می نماید

چشم هایم را می بندم و در خیال فرو می روم تا شاید کمی از التهاب روحیم کم شود

خیال می کنم در هالی از نور قرار دارم و آنگاه به رقص بی وزنی بر می خیزم

و چیزی شبیه به رقص باله سبکبالانه قدم برمی دارم

کش و قوس می آیم

خودم را رها می کنم و به دست ذرات نور می دهم، نوری که ذره ذره آرام در روحم رسوخ می کند

و تمام تنم گرم می شود از این ذرات بودن...

آنگاه انحنای روحم پیچ می خورد و پیچ می خورد و پیچ می خورد و...

آهسته چشم می گشایم و ذهن پر تلاطمم برای چند ثانیه هم که شده است آرام می گیرد...
+
یک روز که روحم از دست زمانه درگوشه ای از ذهن خودش را مخفی کرده بود

تا مبادا بغضش بشکند ، با دوستی در حال گپ زدن بودم که گفت دیوانه از دست ما کاری بر نمیاد... چرا خودت را

اذیت می کنی، اینطور که پیش بروی داغان می شوی

با خودم گفتم می توانم حداقل برایشان کمی غمگین باشم! محض رضای روح های خسته شان!!

( شما می توانید فکر کنید به کارشان نمی آید! )

در ادامه حرف هایش موسیقی بی نظیر برایم فرستاد و گفت: شاید که حالت بهتر شود

گفتم: عالیست عزیز جان، عالیست

اما نمی دانست که این موسیقی آن زمان قابلیت آن را داشت که بغضم را به هق هقی دردناک تبدیل کند!!

حال موسیقی را اینجا می گذارم تا اگر گذری بر این صفحه افتاد به گوش جان بسپارد

این موسیقی قابلیت این را هم دارد که در وقت خوشی هایتان احساس لطیف درونتان را دو چندان کند...

حتی شاید چشم هایتان را بر چند دقیقه روی هم بگذارید و به رقص بی وزنی برخیزید...

والس تاجیکی، سه تار نوازی استاد شعاری ( آنلاین گوش دهید)

و این لینکی برای دانلود17/ اردی بهشت/97
حس مبهم