پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر


شنبه 20 آبان 1396

پاراگراف های ذهنی ام!
شاید انار بوده است، آن میوه آگاهی

میوه ی پر راز ... که آدم در پی حوا

پس از هر دانه تشنه تر می شد...
 
و هزار دانه راز

پر خون

تشنگی را تا به جنون رساند...

هبوط مرا در بر گرفت

و من تشنه تر از هر بار، پر از هزار آیا و اما و شاید...
+ اصلا چه فرقی می کند

وقتی طعمی گس

در ته گلویم

سال هاست

همراه با خارش ذهنی آزار دهنده

روزهایم را به سرفه می اندازد...


سردرگمی، سردرگمی، سردرگمی، سردرگمی... خودم را به کناری کشاندم تا شاید بی خیال چیزهایی شوم که نمی شوند

اما انگار بی خیال شده ام... آن طور که نباید... طوری که دیگر انگار من، من نیستم...

این روزها زیادی در تقلایم... شاید به اشتباه... دلم می خواهد بکنم و بروم، جایی دور، جایی دور، جایی دور

این جای دور هیچ بعد و مسافتی ندارد... با کلیومترها سنجیده نمی شود... اما مرا رها می کند... انگار که هزاران مایل دویده باشم و

من چقدر دور مانده ام!!!

باید بروم...
+ آشفتگی ذهنی امانم رو بریده است!
شنبه، 20 آبان

باران جان لطفا ببار تا همه خفه نشده ایم!!